Članki revije Acta Geotechnica Slovenica 2022/2

Modul prožnosti hibridnih gradbenih odpadkov in odpadkov pri rušenju, ojačen z geomrežo

Talha Sarici, Bahadir Ok, Aykan Mert, Senol Comez

Uporaba gradbenih odpadkov in odpadkov pri rušenju (C&D) v inženirskih objektih je pomemben pri razvoju za večjo trajnost. Glavni cilj pričujoče študije je torej povečati uporabo C&D z izboljšanjem njihovega inženirskega obnašanja. V ta namen sta bili v tej študiji uporabljeni dve metodi, in sicer prva dodajanje neobdelanih agregatov (VA) v C&D, imenovano hibridni C&D (C&D-VA), in druga, ojačitev z geomrežami C&D. Preizkušanci so bili pripravljeni v šestih skupinah. Prve tri preizkusne skupine so bile pripravljene s C&D, VA in C&D-VA. Druge tri preizkusne skupine so bile ... pripravljene tako, da so zgornjim trem skupinam bile dodane geomreže, torej ojačane C&D, VA in C&D-VA. Najprej so bile z izvajanjem obsežnih preizkusov enoosne tlačne trdnosti in kalifornijskega faktorja nosilnosti pridobljene vrednosti trdnostnih karakteristik preizkušancev. Nato so bile za deformacijsko obnašanje vzorcev določene vrednosti modula prožnosti z uporabo velike triosne preskusne naprave. Posledično je bilo z metodami, uporabljenimi v tej študiji, doseženih nekaj pomembnih izboljšav. Poleg tega je bilo ugotovljeno, da je najboljši učinek ojačitve za C&D dosežen, ko je bila nameščena geomreža in dodana VA v C&D.

Ključne besede: gradbeni odpadki odpadki pri rušenju objektov geomreže geotehnični inženiring trajnost modul prožnosti ravnanje z odpadki

slika iz članka 1

Geotehnična karakterizacija mešanic zeolita in peska ter bentonita in peska

Özgür Yildiz, Çiğdem Ceylan

V prispevku je predstavljena karakterizacija čistih bentonitnih in zeolitnih glin z različnimi vsebnostmi mešanic s peskom. Ocenjene so bile inženirske lastnosti zeolitov, bentonitov in peska, ki jih običajno najdemo v Malatyi v Turčiji, glede na njihovo primernost za uporabo v geotehniki. Z rentgensko difrakcijo sta bili analizirani kristaliničnost in struktura trdnih vzorcev bentonita in zeolita. Nato sta bili obe zemljini zmešani s peskom v različnih razmerjih in raziskano izboljšanje inženirskih lastnosti. Na začetku so bile določene lastnosti mešanic, kot so specifična gravitacija, optimalna vlažnost in suhe prostorninske teže mešanic. ... Za določitev parametrov strižne trdnosti preizkušancev je bil izveden niz direktnih strižnih preizkusov. Kot rezultat obsežnih laboratorijskih preizkusov so bile opažene linearne korelacije med vlažnostjo in mejami konsistence z vsebnostjo bentonita in zeolita v peščenih mešanicah. Najvišji kohezijski del strižne trdnosti med posameznimi preizkušanci je bil dosežen z dodatkom 50 % bentonita in zeolita (tj. BS50 in ZS50), in sicer 44 oziroma 38 kPa. Poleg tega je bil z uporabo rezultatov preizkusov študij iz literature in trenutne študije razvit napovedni model osnovan na nevronskih mrežah. Modela napovedi, razvita ločeno za kohezijo in kot notranjega trenja, imata visoke korelacijske koeficiente, in sicer: R2 enak 0,84 za kohezijo in R2 enak 0,78 za kot notranjega trenja.

Ključne besede: zeolit bentonit strižna trdnost korelacija nevronske mreže napovedovanje

slika iz članka 2

Modeli utekočinjenja zemljin na osnovi SPT z uporabo regresijske analize in tehnik umetne inteligence

Mehmet Cemal Acar, Tülay Hakan

Zasičene nekoherentne zemljine lahko zaradi povečanega pritiska vode v porah pod vplivom ponavljajočih se dinamičnih obremenitev, kot so potresi, začasno izgubijo svojo strižno trdnost. Ta primer je opredeljen kot utekočinjenje zemljine in povzroči znatno škodo na konstrukcijah. Potencial utekočinjanja zemljin je odvisen od številnih parametrov zemljin, pridobljenih s terenskimi in laboratorijskimi preiskavami. V pričujoči študiji so bili razviti novi modeli za oceno potenciala utekočinjenja nekoherentnih zemljin. V mestih Kayseri in Erzincan je bilo zbranih 837 nizov podatkov o ... zemljinah za izračun potenciala utekočinjenja z nelinearno multiplo regresijo in umetno inteligenco. Modele, ki temeljijo na tehnikah nelinearne multiple regresijske analize (NMRA), umetnih nevronskih mrež (ANN) in sistema prilagodljivega nevro-mehkega sklepanja (ANFIS), smo primerjali z rezultati poenostavljene metode. Za kriterije ocenjevanja uspešnosti modelov so bili izračunani determinacijski koeficienti (R2) in različne stopnje napak. S predlaganim modelom ANN smo našli kompleksno razmerje med zemljino in vhodnimi parametri ter napovedali potencial utekočinjenja natančneje kot z drugimi metodami. Model ANN ima skupno stopnjo uspešnosti 90 odstotkov in najnižjo srednjo absolutno stopnjo napake 0,024. Z izboljšanjem obstoječih metod so bili uvedeni novi modeli za oceno verjetnosti utekočinjenja zemljin.

Ključne besede: utekočinjenje standardni penetracijski preizkus (SPT) ANN ANFIS NMRA

slika iz članka 3

Indeksirano v:
SCIE - Science Citation Index Expanded, JCR – Journal Citation Reports / Science Edition, ICONDA - The international Construction database, GeoRef

Namen revije ACTA GEOTECHNICA SLOVENICA je objavljanje kakovostnih teoretičnih člankov z novih pomembnih področij geomehanike in geotehnike, ki bodo dolgoročno vplivali na temeljne in praktične vidike teh področij. Objavljeni so članki s področij: mehanika zemljin in kamnin, inženirska geologija, okoljska geotehnika, geosintetika, geotehnične konstrukcije, numerične in analitične metode, računalniško modeliranje, optimizacija geotehničnih konstrukcij, terenske in laboratorijske preiskave.

Izdajatelj:

Univerza v Ljubljani

Sponzorji

logo - Univerza v Ljubljani

Univerza v Ljubljani

Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo
Naravoslovnotehniška fakulteta

www.fgg.uni-lj.si
www.ntf.uni-lj.si

logo- FGPA

Univerza v Mariboru

Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo

www.fgpa.um.si

logo - SloGed

Slovensko geotehniško društvo

www.sloged.si

logo - ITA

ITA Slovenija
Slovensko društvo za podzemne gradnje

www.ita-slovenia.si