O reviji

ISSN: 1854-0171
Indeksirano v: SCIE - Science Citation Index Expanded, JCR – Journal Citation Reports / Science Edition, ICONDA - The international Construction database, GeoRef

1  NAMEN REVIJE

Namen revije ACTA GEOTECHNICA SLOVENICA je objavljanje kakovostnih teoretičnih člankov z novih pomembnih področij geomehanike in geotehnike, ki bodo dolgoročno vplivali na temeljne in praktične vidike teh področij.
ACTA GEOTECHNICA SLOVENICA objavlja članke s področij: mehanika zemljin in kamnin, inženirska geologija, okoljna geotehnika, geosintetika, geotehnične konstrukcije, numerične in analitične metode, računalniško modeliranje, optimizacija geotehničnih konstrukcij, terenske in laboratorijske preiskave.
Članki v reviji so recenzirani s strani priznanih mednarodnih strokovnjakov in zajeti v ustreznih bazah podatkov.
Revija redno izhaja dvakrat letno.

2  USTANOVITELJI

 • Univerza v Mariboru, Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo
 • Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo
 • Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta
 • Slovensko geotehniško društvo
 • Društvo za podzemne in geotehnične konstrukcije

3  IZDAJATELJ

Univerza v Mariboru, Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo,
Smetanova ulica 17, 2000 Maribor, Slovenija
Telefon: 02 22 94 300
Faks: 02 25 24 179
E-pošta: ags@uni-mb.si

4  ZALOŽNIK

Univerzitetna založba Univerze v Mariboru
Slomškov trg 15, 2000 Maribor, Slovenija
zalozba@um.si | press.um.sijournals.um.si

5  ODGOVORNI UREDNIK

Borut Macuh, Univerza v Mariboru

6  TEHNIČNA UREDNICA

Tamara Bračko, Univerza v Mariboru

7  UREDNIKI

 • Jakob Likar - Geoportal d.o.o.
 • Janko Logar - Univerza v Ljubljani
 • Primož Jelušič, Univerza v Mariboru
 • Stanislav Škrabl, Univerza v Mariboru
 • Goran Vižintin, Univerza v Ljubljani
 • Bojan Žlender, Univerza v Mariboru

8  POSVETOVALNI UREDNIKI

 • Heinz Brandl - Technische Universität Wien
 • Chandrakant. S. Desai - University of Arizona
 • Pedro Seco e Pinto - National Laboratory of Civil Engineering, Portugal
 • Bojan Majes - Univerza v Ljubljani

9  UREDNIŠKI ODBOR

 • Ahlinhan Marx Ferdinand - National University in Abomey
 • Amin Barari - Aalborg University
 • Theodoros Hatzigogos - Aristotle University of Thessaloniki
 • Vojkan Jovičić - IRGO Ljubljana
 • Rolf Katzenbach - Technische Universität Darmstadt
 • Nasser Khalili - The University of New South Wales, Sydney
 • Svetlana Melentijevic - Complutense University of Madrid, Spain
 • Seyed Hamed Mirmoradi - Federal University of Rio de Janeiro
 • Ana Petkovšek, Univerza v Ljubljani
 • Borut Petkovšek - Slovenian National Building and Civil Engineering Institute
 • Mihael Ribičič - Univerza v Ljubljani
 • César Sagaseta - University of Cantabria
 • Patrick Selvadurai - McGill University
 • Stephan Semprich - University of Technology Graz
 • Devendra Narain Singh - Indian Institute of Technology, Bombay
 • Abdul-Hamid Soubra - University of Nantes
 • Kiichi Suzuki - Saitama University
 • Antun Szavits-Nossan - University of Zagreb
 • Kosta Urumović - Croatian geological survey
 • Ivan Vaniček - Czech Technical University in Prague

10  LEKTOR

Paul McGuiness

11  AVTORSKE PRAVICE

Ko uredništvo prejme članek v objavo, prosi avtorja(je), da prenese(jo) avtorske pravice za članek na izdajatelja, da bi zagotovili kar se da obsežno razširjanje informacij. Naša revija in posamezni prispevki so zaščiteni z avtorskimi pravicami izdajatelja in zanje veljajo naslednji pogoji:

11.1  Fotokopiranje

V skladu z našimi zakoni o zaščiti avtorskih pravic je dovoljeno narediti eno kopijo posameznega članka za osebno uporabo. Za naslednje fotokopije, vključno z večkratnim fotokopiranjem, sistematičnim fotokopiranjem, kopiranjem za reklamne ali predstavitvene namene, nadaljnjo prodajo in vsemi oblikami nedobičkonosne uporabe je treba pridobiti dovoljenje izdajatelja in plačati določen znesek.
Naročniki revije smejo kopirati kazalo z vsebino revije ali pripraviti seznam člankov z izvlečki za rabo v svojih ustanovah.

11.2  Elektronsko shranjevanje

Za elektronsko shranjevanje vsakršnega gradiva iz revije, vključno z vsemi članki ali deli članka, je potrebno dovoljenje izdajatelja.

12 ODGOVORNOST

Revija ne prevzame nobene odgovornosti za poškodbe in/ali škodo na osebah in na lastnini na podlagi odgovornosti za izdelke, zaradi malomarnosti ali drugače, ali zaradi uporabe kakršnekoli metode, izdelka, navodil ali zamisli, ki so opisani v njej.